Opublikowano Dodaj komentarz

Tarsacci MDT 8000 zostało opisane w amerykańskim magazynie Dirt Digest

Interesujący artykuł z amerykańskiego magazynu Dirt Digest (tłumaczenie na język polski):

Leave a Reply