GDI GEO EXAMINER 3D

16 800,00 

Dodatkowe akcesoria – dopłata:

 • 22 sondy                        4500 zł
 • Magnetometr              5460 zł
 • Wykrywacz metalu   2350 zł

Produkt dostępny na zamówienie

iRatyiLeasing

Opis

Wykrywacz metali Geo Examiner 3D Ground Radar posaida trzy zintegrowane systemy

Geofizyczny – wykorzystuje sondy gruntowe do zbierania danych rezystywności. Do wykrywania dużych metali, lokalizacji pustek z graficznym rozdzieleniem celów metalowych od pustek i innych cech geologicznych. System geofizyczny dostarczany jest standardowo z 4 sondami lub opcjonalnie z 22 sondami.

Magnetometr – nadzwyczajnie wrażliwa sonda 80 cm ujawnia zakłócenia pola magnetycznego gleby spowodowane pustkami, metalami żelaznymi, fundamentami, murami.

Wykrywacz metali – przenośny do szybkiego skanowania, precyzyjnego lokalizowania i selektywnego odrzucania niecennych celów metalowych

Napisy do filmu w języku polskim:

YouTube player


Skanuj cel za pomocą wszystkich 3 systemów

Skanowanie terenu z radarowym systemem GEO EXAMINER 3D przy użyciu 22 sond nad trzema bunkrami z okresu II wojny światowej, z których dwa uległy zawaleniu.

Obrazowanie w czasie rzeczywistym

Nie tracisz czasu na skanowanie obszaru i pobieranie danych do komputera w celu wizualizacji znalezisk. Podczas spacerowania z magnetometrem, wykrywaczem metali lub podczas rozmieszczania sond, radar gruntowy GEO EXAMINER 3D natychmiast wyświetla skany obrazów. Profesjonalni użytkownicy mogą również stosować filtry, aby ręcznie oczyścić obrazy, regulując siłę sygnału w celu eliminacji minerałów w glebie.

Wybierz rodzaj widoku celu przed lub podczas skanowania

Kształty celów w 2D, gładkie, z wyraźnymi właściwościami, kolorowe i szczegółowe.


Wybierz obrazowanie 3D, aby zobaczyć całe skanowany podziemi, lub przeciągnij i i kliknij, aby przybliżyć obszar do sprawdzenia. Wizulaizacja 3D jest automatycznia obracana, aby sprawdzić dokładnie kształty przedmiotów . Wiele funkcji we wszystkich widokach graficznych pomaga w analizie celu.

Wybierz najlepszy kierunek skanowania


Zgodnie z pozycją startową, kształtem pola i przeszkodami na twojej drodze, oferowane jest 8 kierunków skanowania, aby wybrać najbardziej odpowiedni do terenu. W przeciwieństwie do innych systemów, użytkownik nie jest ograniczony do poszukiwań tylko w jednym kierunku. Przy wprowadzaniu danych do GEO EXAMINER, oszacuj liczbę linii skanowania i kroków na linię potrzebnych do pokrycia obszaru. GEO EXAMINER będzie prowadził cię krok po kroku lub do przejścia do następnej linii skanowania za pomocą komend głosowych!

2 tryby zbierania danych: ręczny lub automatyczny

Na nierównej powierzchni standardowy krok pomiaru nie może być utrzymany, wybierz tryb ręczny, a kiedy kroczysz lub przemiatasz za pomocą sondy (w zależności od używanego trybu), kliknij “OBRAZUJ” i zobacz, co zostanie znalezione.
Na płaskim terenie użyj trybu automatycznego, wprowadź do czas (w sekundach) potrzebny na wykonanie kroku. Kliknij “START”, a komputer udzieli sygnałów dźwiękowych i wizualnych, takich jak komenda skręcenia lub zakończenia pomiaru. Twoje uszy są odpowiedzialne za wykonanie kroku, skręcenie lub zatrzymanie, podczas gdy oczy natychmiast widzą wyniki. Jeśli napotkasz przeszkody, takie jak drzewa lub skały, zatrzymaj rejestrator danych, przejdź przeszkodę, a następnie wznów działanie.

Narzędzie powtórzenia zapewnia, że żaden cel nie zostaje pominięty

Zapisany obraz na dysku twardym GEO EXAMINERa może być importowany w dowolnym momencie, w celu sprawdzenia. Usiądź wygodnie w domu i wybierz opcję “powtórzenie”, aby ponownie obejrzeć skan krok po kroku. Urządzenie imituje dokładnie te same kroki, kierunek skanowania i widok danych jak w pierwotnym badaniu. “Powtórzenie” to unikalna funkcja GEO EXAMINERa. Ekran staje się pusty, a obraz pojawia się ponownie od początku. To nie jest tylko “film” z pierwotnego zbierania danych. Użyj narzędzia “powtórzenia”, aby porównać pomiary z różnych kierunków skanowania na tym samym obszarze. Często małe, ale cenne cele leżące obok większych są maskowane. “Powtórzenie” gwarantuje, że słaba reakcja zarówno na mały, jak i bardzo głęboki cel będzie wyraźnie widoczna. To od Ciebie zależy, czy ponownie zbadasz podejrzane miejsce, zbadasz duży cel ponownie, wybierając inny kierunek skanowania i porównując obrazy.

GEO EXAMINER 3D przeprowadza pełną analizę obrazu celu oraz obliczenia głębokości na miejscu. Nie ma potrzeby przenoszenia plików danych na laptop, aby uzyskać obrazy o wyższej rozdzielczości, ani dodatkowych kosztów związanych z oprogramowaniem specjalistycznym.

Specyfikacja techniczna

 • Wyświetlacz: 10,1 cala LED, 1280 x 800
 • Procesor: INTELL Core Atom
 • Urządzenie wejściowe: Ekran dotykowy
 • System operacyjny: Windows 10
 • Pamięć robocza: 2 GB
 • Pamięć danych: 64 GB HDD
 • Informacje zwrotne: Komendy głosowe, wizualne
 • Wymiary i waga: 250 mm x 180 mm x 50 mm / 1200 gramów
 • Akcesoria: Adapter AC/DC, Kabel zasilający, Torba ochronna
 • Certyfikat bezpieczeństwa: CE
 • Bateria: Polimer litowo-jonowy, trwa do 9 godzin
 • Z zewnętrzną baterią czas pracy do 15 godzin
 • Czas ładowania (bateria całkowicie rozładowana): ok. 1 godziny
 • Torba na ramię i paski na szyję

Unikalne cechy produktu

3 zintegrowane systemy

 • Lokalizator rezystywności gruntu.
 • Tryb 4 sond jako standard i opcjonalny system 22 sond.
 • Ręczne kompensowanie mineralizacji gruntu.
 • Magnetometr z sondą 80 cm.
 • Automatyczne kompensowanie mineralizacji gruntu.
 • Wykrywacz metali 3D z dyskryminacją. Ręczne kompensowanie mineralizacji gruntu.

Tryby skanowania danych kontrolowane komputerowo

 • Skanowanie automatyczne: Odczyty są automatycznie rejestrowane w wybranych odstępach czasu od 1/sek do 100/sek.
 • Skanowanie ręczne: Za pomocą klawisza przechwytywania.
 • Wykresy w czasie rzeczywistym dla obu trybów.

Dodatkowe wyposażenie

 • Geofizyczny system 22 sond. Zawiera moduł, 22 sondy, 2 x 17 m długie przewody.
 • Magnetometr w skrzynce transportowej.
 • Wykrywacz metali w skrzynce transportowej.

Temperatura pracy

 • 20 to 55 C

Standartowe wyposażenie

 • Komputer
 • Interfejs z kablem USB
 • Lokalizator geofizyczny z 4 sondami / kablami w wodoszczelnej obudowie
 • Płyta z oprogramowaniem i sterownikami sprzętowymi

Przetwarzanie danych

Prezentacje celów w czasie rzeczywistym na miejscu, w formacie 2D / 3D, interpretacja, modelowanie, odtwarzanie, eksportowanie do formatów plików bmp, jpg, metafile, png oraz plików danych, drukowanie.

Gęstość punktów danych

Zależne od długości kroku, odległości między punktami pomiarowymi oraz używanego systemu: od 5 cm do 10 m.

Rozdzielczość

 • 10 Bit / 5V

Głębokość

 • Geofizyczna: od 1 do 30 m. (zwiększa się wraz z odległością między sondami)
 • Magnetometr: 6 m
 • Wykrywacz metali: 2 m – zależnie od wielkości celu

Zakres częstotliwości

 • Lokalizator geofizyczny: 137 Hz
 • Magnetometr: +/- 50 000 nT
 • Wykrywacz metali: 25 kHz

Punkty danych

10 000 skanów na pomiar, możliwość przechowywania nieograniczonej liczby plików danych na dysku twardym.

Tryb sond geofizycznych

Lokalizator Geo Examiner przetwarza cyfrowo sygnał z par sond nadawczo-odbiorczych w sposób ciągły. Podczas korzystania z sond sygnał elektryczny jest indukowany bezpośrednio w grunt. Radary gruntu GPR i wykrywacze metali VLF z kolei posiadają sygnał typu fala elektromagnetyczna, który jest nadawany antenowo w kierunku ziemi, dlatego też występuje utrata zdolności penetracyjnych, gdyż jest on pochłaniany przez minerały ziemi – wilgotność. Sygnał Geo Examinera zapewnia bardziej skuteczne pokrycie gruntu w porównaniu z wykrywaczami metali. Kiedy sygnał spotyka opór gruntu, przyciągany jest przez najłatwiejszą drogę przewodzenia, aby przejść od nadajnika do sondy odbiorczej. Jeśli w drodze sygnału znajdują się masy złota / cennych metali, przyciągają one sygnał jako dobre przewodniki, produkując niski opór elektryczny. Pustki w gruncie, grobowce z powodu uwięzionej powietrza i wykopany grunt, są złymi przewodnikami i produkują wysoki opór elektryczny.  Sygnały rezystywności są konwertowane na niskie dane dla celów metalowych i wysokie dane dla pustek na ekranie. Starsze detektory geofizyczne działały z pojedynczą sondą nadawczo-odbiorczą, co skutkowało słabą rozdzielczością. W przypadku naszego urządzenia sygnały wychodzą z 2 nadajników w kierunku 2 odbiorników. Oprogramowanie przetwarza średnią z 2 wartości otrzymanych, co pozwala osiągnąć zoptymalizowaną głębokość, czułość i wykrywalność dla trudnych celów. Przed rozpoczęciem skanowania użytkownik zeruje dane gruntowe, na przykład odczyty mineralne i wilgotności, aby ich wartość rezystywności wyświetlała się jako zero i nie zakłócała skanowania. Wzmacniacz sygnału posiada 8 poziomów wzmacniania, co pozwala profesjonalnym użytkownikom wybrać silniejszy w zależności od poziomu trudności gleby.

22 sondy geofizyczne

Konieczne jest nabycie akcesorium 22 częściowego systemu sond, modułu i 2 długich kabli. Kliknij START, a Geo Examiner automatycznie skanuje i wizualizuje dane z 11 sond na każdym z 2 wieloprzewodowych kabli w ciągu 20 sekund. Korzyść z pozyskiwania danych z wielu punktów skanowania polega na zwiększeniu rozdzielczości obrazu i przyspieszeniu procesu skanowania. W porównaniu z urządzeniami z 4 sondami praca wymaga znacznie więcej czasu na skanowanie tego samego obszaru, a obraz skanu nie jest dokładny. Możliwość przeprowadzania badań za pomocą wielu sond może jest osiągalna tylko w bardzo drogich urządzeniach konkurencji.

 

 

 

 

 

 

 

4 sondy geofizyczne

To jest standardowy tryb Geo Examiner. Działa przy użyciu ilustrowanych 4 sond i kabli o długości 5 metrów. Użytkownik musi ręcznie przemieszczać pary, aby pokryć – zeskanować każdą część obszaru badawczego. Po każdym ruchu należy kliknąć PRZECHWYTYWANIE, aby obraz został zaktualizowany nowymi danymi. Tryb 4 sond jest skuteczny do pracy na nierównym terenie, wśród przeszkód na ograniczonych przestrzeniach, do precyzyjnego określenia położenia lub tam, gdzie potrzebne są szybkie pomiaru bez szczegółów.

Tryb magnetometru

Składniki magnetyczne gleby, czyli „tlenki żelaza”, powstały w czasie, gdy ziemia była płonącą magmą. Zostały one ustabilizowane w kierunku północy magnetycznej, która zmienia się w zależności od okresów geologicznych. Pole magnetyczne jest „zamrożonym” kompasem, który różni się siłą i orientacją w różnych obszarach i materiałach, dlatego może być mierzone. Przedmioty wykonane przez człowieka zakłócają naturalny magnetyzm gleby, tworząc materiały o większej lub mniejszej sile mgnetycznej.

Na przykład pustka, metale żelazne, kamienne fundamenty, ściany z cegły ceramicznej, ceramiczna waza, zagłebienie i ogólnie obiekty lub konstrukcje pochodzące od ognia lub te, które zostały wypalone lub spalone, wykazują odchylenia od naturalnego pola magnetycznego. Ponadto powierzchnia ziemi jest z natury bardziej magnetyczna niż podłoże, ponieważ przez miliony lat pada deszcz i oddziaływuje na nią ciepło – oba czynniki wzmacniające składniki magnetyczne. W rezultacie każde wykopalisko zakłóca magnetyczne składniki górnej warstwy gleby, generując zmianę w lokalnym polu magnetycznym. Sonda gradiometryczna GEO EXAMINER składa się z dwóch czujników pola magnetycznego, umieszczonych w linii w odległości 80 cm od siebie, co zwiększa jej czułość. Skanowanie odbywa się w normalnym tempie, z przechwytywaniem i wizualizacją danych w czasie rzeczywistym.

Tryb detektora metali

Detektor metali Geo Examiner charakteryzuje się bardzo prostą obsługą. Pokrętło „CZUŁOŚĆ” do dostrojenia do gleby, klawisz „RESET” do dostosowania się do zmian warunków glebowych oraz „DISCRIMINATION” do odrzucania niechcianych celów. Detektor metali wyświetla różne odcienie kolorów, aby odróżnić odrzucone cele od zaakceptowanych. Grafika wyświetla informacje o wszystkich celach metalowych, a użytkownik może zobaczyć niepożądane cele, takie jak żelazo, folia, w kolorze niebieskim, a cenne metale (na przykład złoto) w kolorze czerwonym. Sonda detektora może być przesuwana w prawo i w lewo, zgodnie z wybranym kierunkiem skanowania. Przy każdym kroku powinna być bezruchowo trzymana nad nowym obszarem gruntu, aby poprawnie zeskanować i zwizualizować miejsce pomiaru.

Detektor metali  technologię sondy „nadawczo-odbiorczej”, podobnie jak wszystkie systemy detekcji metali, ale obróbka sygnału odbywa się za pomocą oprogramowania komputerowego. W ten sposób najmniejsze sygnały generowane przez sondę są wzmacniane przez komputer i prezentowane jako kolorowa grafika 3D. Głębokie cele mają bardzo niskie odpowiedzi sygnału, które są pomijane przez ograniczoną wydajność obwodów detektora. Cele, które zostałyby pominięte przez zwykły detektor metali, zarówno dlatego, że sygnał był słaby, jak i w ogóle niesłyszalny, są wyraźnie wskazywane przez Geo Examiner. Jest tak czuły, że nawet cechy geologiczne, takie jak pustki i struktury ludzkiej bytności, mogą być w pewnym stopniu zwizualizowane.

Przykłady skanowania celów Geo Examiner

Żelazna rura na 80 cm. Skan z 4 sondami.

Tunel na prawie 8 metrach. Skan z 22 sondami.

 

 

Menażka na wodę wykonana z aluminium.

Zawierała 47 monet w tym dwie złote  i skórzaną kaburę pistoletową. Skan w 2D i 3D przy użyciu 22 sond.

       

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube
Zapraszamy na naszgo BLOGA

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Widoczne opinie są poddawane procesom weryfikacji i pochodzą od użytkowników, którzy mieli styczność lub dokonali zakupu danego produktu.
Napisz pierwszą opinię o „GDI GEO EXAMINER 3D”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *